Náhradní parkování

V zájmu omezení dopadu natáčení na rezidenty v ulicích dotčených souvisejícími zábory se společně s lokační společností zajišťují náhradní parkovací místa tam, kde je to technicky možné

Informace o náhradních místech, pokud jsou zřizována, naleznete vždy u jednotlivých projektů, na zadní straně značek v kopii příslušného rozhodnutí, nebo přímo od členů lokálního týmu na místě natáčení.
Velká část lokálních společností pak přímo v místě záboru vytváří speciálně označené místo pro zastavení rezidentů tak, aby i v době natáčení bylo možné v blízkosti bydliště zastavit, vyložit či naložit vše potřebné a teprve poté odjed mimo místo natáčení.

Obvyklá místa náhradního parkování dle jednotlivých projektu jsou například - Tyršův dům, Malostranské náměstí, parkoviště u ministerstva obchodu a průmyslu, podzemní garáže Rudolfinum, Podzemní garáže OC Palladium a další.
 
U větších projektů s dopadem na veřejnost je pak zajištěna i rezervace míst k náhradnímu parkování v podzemních garážích. 
Pro rezervaci náhradních parkovacích míst je pak nutné se registrovat!
Více informací a návod, jak postupovat v případě, že se Vás dočasné omezení parkování ve vybraných modrých zónách týká a bylo zřízeno parkování s rezervací, naleznete v emailu, který vám bude zaslán.

Vzor emailu, kteří ti, v jejichž okolí bude natáčení a související zábory probíhat, obdrží. (vzor natáčení filmu The Gray Man)